Kon­takt

Na­bo­żeń­stwa od­by­wają się:

nie­dziela, go­dzina 10:00

czwar­tek, go­dzina 18:00

ul. Łu­życka 22

 

Ser­decz­nie zapraszamy!

kzzbawiciela@​gmail.​com

te­le­fon

 

 

Nu­mer ra­chunku bankowego:

Ko­ściół Zielonoświątkowy

ul. Łu­życka 22, 56–400 Oleśnica

Nr rach: 68 9584 0008 2001 0009 0812 0001