Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zielonoświątkowego

okładka książki do aktualności może

Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zielonoświątkowego

Zbór w Oleśnicywrz 29,2014
Wydarzenia

JUŻ JEST! Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w Ole­śnicy, au­tor­stwa Pawła No­wa­kow­skiego. Książkę można na­być w ce­nie 20 zł w księ­garni zboru w dniach na­bo­żeństw. Ser­decz­nie zapraszamy!   

zobacz więcej