Zbór Zbawiciela

ul. Łużycka 22

Na­bo­żeń­stwa

W nie­dzielę o go­dzinie 10:00 i w czwar­tek o go­dzinie 18:00

Kawiarenka

Zapraszamy po nabożeństwach

Śniadanie dla Kobiet

grudzień 2014